Syyskokouksen 26.10.2013 Julkilausuma

Pohjois-Karjalan piirin Perussuomalaiset ovat huolestuneina valtion toimista mm. siitä, missä vaiheessa valtio ottaa samanlaisen vastuun kunnista, kuten kuntien on otettava vastuu kuntalaisista. Valtiovallan jatkuva velvoitteiden lisääminen yhdistettynä maksettavien korvausta supistumiseen on kestämätön yhdistelmä kunnille.

Lasten ja nuorten tarpeisiin on löydyttävä riittävästi rahaa, ettei edessä olisi vuoden 90-laman jälkeinen seurausten uusiutuminen. Sitä laskua maksamme vieläkin.
Ennen kuin tiedämme voimassa olevat lait ja asetukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun, on kuntaliitoksista keskustelemin hukkaan heitettyä aikaa ja ne vievät paljon energiaa pois kuntien omasta toiminnasta ja kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ratkaisut on tehtävä ennen mahdollisia kuntaliitoksia ja ne asiat on järjestettävä siten, että kunnilla on myös päätösvaltaa asioissa, ei pelkkä maksajan rooli muiden päättäessä palveluista.

Toisena huolestuttavana asiana kuntaliitoksissa painaa tuo viiden vuoden irtisanomissuoja, kuten useissa piirin syyskokouksen puheenvuoroissa tuli esille. Irtisanomissuojaa pitää lyhentää reilusti tai poistaa kokonaan.

Nämä mahdolliset uudet kuntaliitokset eivät tuo helpotusta kuntien taloudelliseen ahdinkoon.  Kuntajako ei tuo asukkaille, eikä olemassa oleville yrityksille mitään etua nykyiseen verrattuna. Kuntaliitos ei lisää työllisyyttä eikä työpaikkoja, eikä se myöskään luo sen enempää uusia yrityksiä. Yritysten sijoittuminen riippuu kilpailukykyisistä tuotannon tekijöistä.

Pohjois-Karjalan piirin Perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että tulevat mahdolliset kuntaliitokset eivät myöskään ratkaise väestön ikääntymisongelmaa, syntyvyys pysyy edelleen matalalla tasolla. Rahaa ei ole jaossa yhtään enempää jos taloudellisessa ahdingossa olevat kunnat liittyvät yhteen. Nykyisen Suomen hallituksen aikana demokratia on unohtunut ja tilalle on tullut sanelupolitiikka.

Pienyrittäjät tulisi ehdottomasti huomioida nykyistä paremmin. Nykyisen hallituksen politiikka vain vaikeuttaa työllistämisvastuuta kantavien Pohjois-Karjalaisten pienyritysten asemaa. Kuten veroratkaisut, tiestön kunnossapidon rajut leikkaukset ja tierahojen keskittäminen isojen kaupunkien lähelle, polttoaineiden verotusratkaisut ym. ovat vain lisänneet kuluja ja vaikeuttaneet pienyritysten toimintaa.

Nuorten työllistämiseksi pitää erityisesti kehittää oppisopimus koulutusta ja vastaavia räätälöityjä yritysten tarpeista lähteviä koulutusmalleja. Yritykset tarvitsevat ammattitaitoisia työntekijöitä ja  hyvin monessa tapauksessa jatkajia jo eläkeiässä oleville yrittäjille.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa