Julkilausuma maanviljelijöiden ahdinkoon

Maatalouden kannattavuus on pudonnut kestämättömälle tasolle. Tuottajajärjestö järjestää Helsinkiin mielenosoitusta. Lehdistä saamme lukea, että karjatiloilta on katkaistu sähköt maksamattomien laskujen vuoksi. Toistuvasti saamme lukea, että Maaseutuvirasto lykkää viljelijätukien maksatusta muun muassa omiin kiireisiinsä vedoten.

Julkaistujen verotietojen perusteella maatilojen tulot ovat keskimäärin puolittuneet vuonna 2015. Monelta juuri investoineelta tilalta tulo on hävinnyt kokonaan. Maanviljelijäkin on vain ihminen. Hätä omasta ja perheen selviytymisestä on todellinen.

Talouskriisin suurin syyllinen on Euroopan unionin Venäjän pakotteet. Suomalainen viljelijä, erityisesti maidon- ja lihantuottajat kantavat valtavan kuorman unionin yhteisistä päätöksistä. EU ei ole juurikaan korvannut aiheuttamaansa vahinkoa viljelijöille. Kriisitukea on tullut vain muutamia satoja euroja, mikä on kuin pisara meressä.

Maatalousministeri, Mavi, Hallitus ja eduskunta kertovat lehdissä, että mitään ei ole tehtävissä. Edellä mainitut tahot ymmärtävät kuulemma ongelmat, mutta kehottavat pärjäilemään omillaan.

Perussuomalaisilla olisi kustannustehokkaita ratkaisuja tilojen auttamiseksi vaikeitten aikojen yli, millä estettäisiin inhimillistä hätää.

Ensiksi valtiovallan tulisi perustaa yksin tai yhdessä valitsemansa pankin kanssa viljelijälle tukitili. Tukihakemuksen jättänyt viljelijä saisi maaseutusihteeriltä arvion tulevista tuistaan ja voisi nostaa tukitililtä 70 prosenttia tulevista tuista ennakkona. Viljelijä maksaisi tästä ennakosta kohtuullisen koron, mikä kattaisi valtiolle koituvat kulut. Aikanaan Mavi maksaisi tuet tälle tukitilille ja ennakot kuittaantuisivat. Tästä tukitilistä ei valtiolle tulisi kuluja ja Mavin maksatusten lykkäykset eivät suoraan kaataisi maatiloja, kun kulu tilalle olisi vain koron suuruinen.

Toiseksi valtion tulisi myöntää takaus vakauttamislainalle. Sen voisi saada tila, mikä on investoinut viimeisen vuosikymmenen aikana rakennuksiin tai pellon hankintaan. Suurimmissa vaikeuksissa on yleensä nuorten, vasta investointeja tehneiden viljelijöiden tulevaisuuden maatilat. Kriisitukien muutamat sataset eivät näitä tiloja pelasta. Tarvittaisiin vakauttamislaina, millä tilat pääsisivät vaikean ajan yli. Lainan myöntäisi pankki, korot ja lyhennykset maksisi viljelijä. Valtio myöntäisi vain takauksen lainalle.

Perussuomalaiset ymmärtävät taloudellisen ahdingon, mikä valtiota riivaa.

Haluamme auttaa tarjoamalla nämä keinomme ilmaiseksi valtiovallan käyttöön. Näistä keinoista ei tulisi valtiolle juurikaan kuluja, mutta monta maatilaa pelastuisi ja monen ihmisen inhimillinen hätä helpottuisi.

Pohjois-Karjalan MTK:n esittämä eräpäivän asettaminen Mavin tuille ja koron maksaminen viivästysajalta ei olisi lainkaan hullumpi ratkaisu. Vähintä olisi, että edes esittämämme toimenpiteet viljelijöiden auttamiseksi otettaisiin käyttöön.

Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset ry.

Lisätietoja:

Jukka Mikkonen
0500 – 242072
jukka.mikkonen.jm@nullgmail.com

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa