Eduskuntavaaliehdokkaan kynästä, Marja-Leena Gröhn

Varhaiskasvatuslain valmistelu
Kuluva vuosi on monelta osin merkittävä. On kulunut 125 vuotta siitä, kun Suomessa käynnistettiin kansanlantentarhana tunnettu toiminta. Vuosien saatossa on tästä lasentarhatoiminnasta kehittynyt nykyisin tuntemamme päivähoitojärjestelmä, jonka turvin varhaiskasvatusta toteutetaan. Merkittävää on myös se, että päivähoito ei kuulu enää sosiaalihuoltoon vaan kasvatukseen ja opetukseen.
Opetus- ja kulttuuriminiseriö käynnisti uuden varhaiskasvatuslain valmistelun. Lakia valmistellaan kahdessa ryhmässä, joiden tehtävänä on arvioida esityksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä muut vaikutukset. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.
Varahaiskasvatuslain uudistusta on odotettu pitkään ja hartaasti. Alan ammattiliasen tiedän mistä puhun; mielestäni lakiuudistusta tehtäessä on kiinnitettävä myös enemmän huomiota laadukkaaseen pedagogiikkaan. Laatu on muutakin kuin hoitopaikkojen määrä ja onko päiväkodissa riittävästi henkilökuntaa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys on vahvistettava lailla. Laadukas varahaiskasvatus ei myöskään ole sosiaalihuoltoa. Päivähoidon rinnalla tarvitaan moniammatillisia tukitoimia, kosak suomalainen kasvatusperinne on muuttunut.

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston hyväksymissä varhaiskasvatuksen linjauksissa todetaan, että niin alle kuin yli kolmevuotiailla on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Liitto esittääkin alle kolmevuotiaiden ryhmäkooksi 9 lasta. Henilöstörakenteen osalta ryhmissä tulisi olla kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Tämä koskee myös pienten lasten rymiä.
Keskustelussa subjektiivisesta oikeudesta päivähoitoon korostuvat useimmiten vanhempien ja työelämän tarpeet. Niin sanottujen ”päivähoidon väärinkäyttäjien” lukumäärä on tilastojen ja tutkimusten mukaan pieni. Jos subjektiivisesta päivähoidosta luovutaan, kuka sitten päättää, ketkä saavat osallistu varhaiskasvatukseen? Suurin osa vanhemmista hoitaa kasvatustyönsä moitteettomasti.

LASTEN SUUSTA VOI TODETA LAKIUUDISTUKSESTA:  ÄLÄ TULE PAHA KAKKU, TULE HYVÄ KAKKU!

Marja-Leena Gröhn

lastentarhanopettaja.,vs.päiväkodin johtaja
Liperin  kunnanhallituksen pj.

Kirjoitettu 15.9.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa