Perussuomalaiset naiset pyrkivät edistämään naisten tasa-arvoa pakolaisten keskuudessa

 

Sukupuolten tasa-arvolla on merkitystä

Väkivaltaisten konfliktien määrä on lisääntynyt ja pakolaisvirrat kasvavat maailmalla. Myös ääriliikkeet, joissa naisia alistetaan ja heihin kohdistetaan julmaa väkivaltaa, ovat vahvistuneet.

Maailmanlaajuisesti toteutetun tutkimuksen tuloksena on mm. selvinnyt, että maat, joissa sukupuolten tasa-arvo on toteutunut pisimmälle, ovat vähemmän alttiita käyttämään voimaa toista maata kohtaan. Naisten aktiivinen ja tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan vahvistaa siis rauhan edistämistä.

YK:n tavoitteet nostaa lasten koulutusmääriä ovat onnistuneet. Tyttöjen koulutukseen pitää panostaa entistä voimakkaammin, koska sillä on laajat ja positiiviset seuraukset yhteiskuntien kehitykseen ja vakauteen.

Naisten tasa-arvon edistäminen maahanmuuttajien keskuudessa

Yllä mainittuihin syihin vedoten, perussuomalaiset naiset haluavatkin ottaa tasa-arvon edistämisen asiakseen myös maahanmuuttajien keskuudessa. Perussuomalaiset Naiset ry:n syyskokouksessa virallisten vaaliasioiden ohella ykkösaiheeksi nousikin maahanmuutto ja sen mahdolliset vaikutukset yhteiskuntaamme.

Valtaosa Suomeen saapuvista maahanmuuttajista on nuoria miehiä, joiden lähtömaassa vallitsee hyvin erilainen käsitys naisista ja naisen asemasta yhteiskunnassa. Etenkin monissa Lähi-idän ja Afrikan maissa naisten asemaa ei mielletä pohjoismaiseen tapaan tasa-arvoiseksi. Kyseiset eroavaisuudet saattavat ilmetä naisten alistamisena ja huonona kohteluna.

Näistä kulttuurieroista johtuen perussuomalaiset naiset ehdottavat, että varsinkin miespuolisille maahanmuuttajille tarjottaisiin vahva tietopaketti sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Aiheesta jo jaetut infopaketit eivät ole tavoittaneet kaikkia maahanmuuttajia. Tiedon jakamista sukupuolten välisestä tasa-arvosta on siis tehostettava ja perussuomalaiset naiset toivovatkin, että vastaanottokeskuksissa painotetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa entistä vahvemmin.

Tarkoituksena ei ole tuputtaa tai pakottaa tietoa kenellekään, vaan edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja estää mahdollisten konfliktitilanteiden syntyminen arkielämässä. Perussuomalaiset naiset ovat ehdottomasti rasisminvastainen järjestö ja uskomme, että kyseinen toimenpide ennalta ehkäisee rasistisia tekoja, mielialoja ja vihapuhetta Suomessa.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Ritva Elomaa 09 432 3022 ja perussuomalaisten naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen 040 7751 757

Kirjoitettu 16.10.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa