Tiedote toimenpidealoitteesta

Rääkkyläläinen kansanedustaja Kari Kulmala on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen Suomeen kuulumattomien vieraspetojen pyynnin tehostamiseksi. Kulmala on huolissaan Suomen luontoon kuulumattomien vieraspetojen, supikoiran ja minkin aiheuttamista ongelmista Suomen luonnolle ja sen moninaisuudelle. Molemmat ovat vesi- ja kanalintujen tappajina erittäin tehokkaita, lisääntyvät tehokkaasti sekä sopeutuvat uusiin elinympäristöihin nopeasti. Lisäksi supikoira levittää tauteja, joita yritetään torjua mm. itärajalle pudotettavilla raivotautirokesyöteillä, Kulmala toteaa.

Tällä hetkellä Suomessa pyydetään esim. noin 200 000 supikoiraa vuodessa. Määrä ei riitä hillitsemään kannan kasvua tai leviämistä naapurimaahamme Ruotsiin. Tarvitsemme entistä tehokkaimpia ja ennakkoluulottomampia keinoja kantojen hillitsemiseksi. Pyynnin tehostamisella olisi vaikutusta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi myös tautiriskin pienentämiseen.

Ehdotan, että keinovalon käyttö supikoiran pyynnissä sallittaisiin. Tämä tehostaisi metsästystä sekä tekisi metsästyksen entistä turvallisemmaksi hämärässä. Metsästyksen turvallisuus on kaikkien etu.Ehdotan, että taajamassa luvallisella alueella, tulee sallia pienpetojen pyynti elävänä pyytävillä loukuilla. Tällä hetkellä erityisesti taajama-alueet ovat pienpedoille luontaisia suojelualueita koska alueella ei saa metsästää, eikä siellä ole pienpedoille luontaisia vihollisia.

Ehdotan, että pienpetoja voidaan pyytää loukulla ja hetitappavilla raudoilla ilman metsästyskorttia, silloin kun kyseessä on metsästysoikeuden haltija eli maaomistaja tai metsästysoikeuden vuokrannut henkilö. Tämä helpottaisi pienpetojen vähentämistä esim. kesämökkitonteilla.

Ehdotan, että supikoiran ja minkin nahasta maksetaan esim. 5 euron riistanhoitopalkkio/nahka. Tämä lisäisi näiden Suomeen kuulumattomien vieraspetojen metsästystä erityisesti nuorten metsästäjien, työttömien sekä eläkeläisten toimesta. Tämä parantaisi myös metsästäjien suhtautumista supikoiriin sekä minkkeihin koska nahkalle tulisi tällöin lisäarvoa. Palkkion tulisi olla verovapaata, kuten sienien ja marjojen myynti. Uskon, että rahoitus riistanhoitopalkkioon saataisiin EU:lta tai Ruotsista, koska tarkoitus on estää pienpetojen leviäminen esim. Ruotsiin.

Uskon, että oikein kohdistetulla tehokkaalla pyynnillä ja toimenpiteillä saadaan aikaan hyviä tuloksia pienpetojen vähentämiseksi jo lyhyessä ajassa, Kulmala toteaa tiedotteen lopuksi.

2.2.2016 Helsinki

Kari Kulmala
kansanedustaja

Kirjoitettu 2.2.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa