Valtuustoaloite Kiteenjärven kunnostamiseksi

Valtuustoaloite.
Kosteikolla Kiteenjärven tulevaisuus paremmaksi.

Kiteenjärvi on kaupunkilaisille hieno ja arvokas voimavara, joka luo omalta osaltaan mahdollisuuksia kaupunkikuvan parantamiseen. Tämä edellyttää, että pystymme pitämään järven puhtaana ja estämään heinittymisen.

Kiteenjärveen laskee useita jokia Päätyeenlahden perukoille ja Kunonniemen suunnalle. Näiden tulojokien virtaus tuo tullessaan ravinteita, joka on aiheuttanut takavuosien voimakkaan heinittymisen etenkin Päätyeenlahdella.

Kiteen kaupungin jätevedetkin laskettiin järveen takavuosina, kunnes jätevedenpuhdistamo saatiin rakennettua saostusaltaiden tilalle. Nykyisin jätevesistä ei aiheudu enää haittaa järven tilalle.

On kuitenkin vielä yksi haittatekijä, joka kuormittaa järveä ja se on kaupungin hulevesien vapaa virtaus järveen useasta eri laskuputkesta, jotka sijaitsevat puhdistamon ja Olkonkallion välisessä painanteessa.

Kun Kiteenjärven rantakaavaa oltiin valmistelemassa, niin ELY-keskus otti kantaa hulevesiin ja niiden aiheuttamaan kuormitukseen Kiteenjärvelle. Samalla he olivat tehneet luonnoksen hulevesiä varten soveltuvalle kosteikolle, juuri tähän kyseiseen paikkaan. Kuva liitteenä.

Olen selvittänyt valmiiksi ELY- keskukselta, että kyseinen kosteikko olisi erittäin hyödyllinen vesien suojelemisen kannalta ja lisäksi sen ympärille saisi rakennettua erinomaisen hienon luontopolun siltoineen ulkoilijoiden käyttöön.
Tätä polkua voisimme hyödyntää Postinrannasta saakka lähteväksi suunnitellun rantapolun jatkeeksi.
Tänä kesänä on huomattu, että korkean veden aikaan polun toimivuus Rantakentälle saakka olisi haasteellista, koska se voisi jäädä veden alle pitkältä matkaa.

Rakennuskustannukset vastaavan kaltaiselle metsämaalle suunnitellulle kosteikolle ovat n. 15000€/ha, joten tälle kohteelle hinta tulisi noin 20000€ suunnitteluineen. Kustannukset tarkentuvat sitten kosteikon suunnittelun yhteydessä.

Kosteikkosuunnitelma on hyödyllistä tehdä jo tänä kesänä ja siihen on mahdollista saada ELY-keskukselta tukea. Tuki on mahdollista myöntää lyhyellä varoitusajalla, joten suunnittelu voidaan aloittaa jo muutaman viikon sisällä, jos niin halutaan. Varsinaiseen toteutukseen haetaan rahoitustukea syksyllä vuoden 2019 määrärahoista. ELY-keskuksen tuki on maksimissaan 50 %.

Toivon valtuustolta ja virranhaltijoilta tukea tälle ympäristön kannalta tärkeälle asialle!

Osmo Pirhonen PS

Kirjoitettu 22.5.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa